بخشنامه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران

لغو ممنوعیت صادرات چند قلم کالا به استناد رأی دیوان عدالت اداری

پیرو بخشنامه های شماره 1342339‏/1397‏/333 مورخ 01‏/11‏/97، 1515879‏/99‏/260 مورخ 06‏/12‏/99،1252738‏/98‏/218 مورخ 27‏/09‏/98 ، 135657‏/98‏/17 مورخ 7‏/02‏/98، 1455538‏/98‏/261 مورخ 12‏/11‏/98 ، 487123‏/98‏/82 مورخ 16‏/4‏/98 مورخ 16‏/4‏/98، 1366526‏/98 مورخ 21‏/10‏/98‏/241، 84557‏/1401‏/18 مورخ 24‏/1‏/1401 و نیز ارجاعات نامه وارده به شناسه شماره 5965229، به پیوست تصویر نامه شماره 781585 مورخ 21‏/05‏/1402 دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به ضمایم پیوست آن ارسال و اعلام میدارد: مطابق با تصریح نامه مذکور، ممنوعیت صادرات کالاهای مندرج در پاراگراف سوم نامه شماره 269888‏/60 مورخ 19‏/10‏/1397وزارت محترم صنعت، معدت و تجارت (ضمیمه بخشنامه صدرالاشاره) شامل کاغذ وکارتن بسته بندی، فیلم BOPP وBOPET، تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی، جوجه یک روزه، پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم، نخ ابریشم، پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده لغو می گردد. ضمناً با عنایت به بند «الف‏-2» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در ارتباط با شرایط صادرات پیله کرم ابریشم با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه گردیده که بپیوست تصویر جوابیه آن دفتر به شماره نامه 1232634 مورخ 24‏/7‏/1402 بانضمام ضمایم پیوست ارسال می گردد.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *