بخشنامه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران

اعلام کدهای تعرفه فرآورده هاو مشتقات مایع نفت و گاز

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 951383‏/1401‏/194 مورخ 03‏/07‏/1401 و بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 388986‏/1402‏/42 مورخ 27‏/03‏/1402، با عنایت به مصوبات جلسه مشترک برگزار شده در دفتر تعرفه با حضور نمایندگان دفترصادرات، دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران و دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست نامه شماره 165364‏/1402 مورخ 13‏/02‏/1402 دفتر تعرفه منضم به فهرست تکمیلی 77 ردیف کدهای طبقه بندی مربوط به فرآورده ها و مشتقات نفتی (در محیط نرم افزاری Excel) جهت اقدام لازم با رعایت مفاد بخشنامه های صدرالاشاره و سایر ضوابط و مقررات مربوطه ارسال میگردد. دستور فرمایید، ضمن اقدام لازم، نسبت به اطلاع رسانی مناسب به کلیه خدمت گیرندگان مرتبط اقدام لازم معمول دارند
تعرفه های هدف :
27060000 قطران زغال‌سنگ، قطران لینییت یا قطران تورب و سایر قطران‌های معدنی، حتی آب گرفته‌شده یا تا اندازه‌ای تقطیر شده و همچنین قطران دوباره ترکیب شده.
27071000 ـ بنزول Benzol (benzene)
27072000 ـ تولوئول Toluol (toluene)
27073000 ـ کسیلول Xylol (xylenes)
27074000 ـ نفتالن
27075000 ـ سایر مخلوط‌های هیدروکربورهای بودار(Aromatic)که در250درجه سانتیگراد طبق روشASTM D86، 65درصد حجمی آن یا بیشتر تقطیر شود
27079100 ـ ـ روغن‌های کرئوزوت
27079900 ـ ـ‌ سایر
27081000 ـ ـ زفت
27082000 ـ ـ کک زفت
27090010 —میعانات گازی
27090010 “ـ ـ ـ میعانات گازی

27090090 —سایر
27090090 “ـ ـ ـ سایر

27101210 ـ ـ ـ بنزین
27101290 ـ ـ ـ سایر
27101910 ـ ـ ـ روغن موتور
27101920 ـ ـ ـ گریس
27101930 ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور کلاس
27101940 روغن پایه معدنی
27101950 ـ ـ ـ روغن صنعتی
27101990 ـ –سایر
27102000 ـ روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری( به غیر از روغن‌های خام) و فرآورده‌هایی که در جا‌های دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند به شرطی که دارای70% درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های مواد معدنی قیری بوده و این روغن‌ها اجزای اصلی تشکیل دهنده این فرآورده‌ها باشند ، شامل آنهایی که حاوری BIODIESEL بوده ، به‌غیر از آخال روغن‌ها
27109100 ـ ـ حاوی دی‌فنیل‌های پلی کلره (PCBs)، رفنیل‌های پلیکلره (PCTs) یا دی فنیل‌های پلی برومه (PBBs)
27109900 ـ ـ سایر
27111110 ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب
27111190 “ـ ـ ـ سایر

27111910 ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب
27111990 “ـ ـ ـ سایر

27121010 “ـ ـ ـ ژله کابل

27121090 “ـ ـ ـ سایر

27122000 موم پارافین کمتر از 75% روغن
27129010 ـ ـ ـ پارافین با درصد بیش از75درصد وزنی روغن
27129020 ـ ـ ـ اسلاک واکس (Slack Wax)
27129090 ـ ـ ـ سایر
27132000 ـ قیر نفت
27139000 ـ سایر تفاله‌های نفت یا روغن‌حاصل از مواد معدنی قیری
27149000 ـ سایر
27150090 “ـ ـ ـ سایر

29011000 ـ اشباع شده
29012900 ـ ـ سایر
29021900 ـ ـ سایر
29029000 ـ سایر
29122100 ـ ـ ‌بنز آلدئید (آلدئید بنزوئیک)
29122900 ـ ـ سایر
29141100 ـ ـ استن
29141300 ـ ـ 4 ـ متیل پنتان ـ 2ـ اون (متیل ایزوبوتیل ستن)
34029020 ـ ـ ـ پاک‌کننده‌های صنعتی
34029090 ـ ـ ـ سایر
34031100 ـ ـ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم (Furskins) یا سایر مواد
34031910 ـ ـ ـ روغن موتور
34031990 ـ ـ ـ سایر
34039100 ـ ـ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم با سایر مواد
34039910 ـ ـ ـ روان کننده سیلیکونی
34039990 ـ ـ ـ سایر
34091910 ـ ـ ـ روغن موتور
38101010 “ـ ـ ـ ترکیبات برای پاک کردن و پرداخت سطح فلزات

38111100 ـ براساس ترکیبات سرب
38111900 “ـ ـ سایر

38112100 ـ ـ‌ دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری
38112900 –سایر افزودنی ها برای روغن های روان کننده
38119000 “ـ سایر

38140000 حلال‌ها و رقیق‌کننده‌های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.ترکیبات برای زدودن رنگ یا ورنی.
38140000 حلال هل و رقیق کننده آلی
38170010 ـ ـ ـ الکیل بنزن خطی (LAB)
38170090 ـ‌ ـ ‌ـ سایر
38190090 ـ ـ ـ سایر
38249940 ـ ـ ـ پاک کننده‌های صنعتی
38254100 ـ ـ‌ هالوژنه
38254900 ـ ـ سایر
38255000 ـ ضایعات محلول‌ها حاصل از شستشوی سطح فلزات، ضایعات مایعات هیدرولیکی، ضایعات مایعات ترمز و مایعات ضدیخ
38256100 ـ ـ ‌عمدتاً حاوی اجزاء تشکیل‌دهنده آلی
38256900 ـ ـ سایر
38259000 ـ سایر
38260000 سوخت بیودیزل (Biodiesel)‌و مخلوط ‌های آن که فاقد یا دارای کمتر از70% وزنی روغن‌های نفتی یا روغن های حاصل از مواد معدنی قیری می‌باشد.
39075010 الکید رزین
39075090 الکید رزین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *